ประกวดหนังสั้น 3 นาที เพื่อไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

ประกวดหนังสั้น 3 นาที เพื่อไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญเยาวชนไทยทำหนังสั้น 3 นาที เพื่อชิงรางวัลไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิหนังไทย และ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ ร่วมกันจัดการประกวดหนังสั้นความยาว 3 นาที เพื่อหาตัวแทนเยาวชนไทย 10 คน ไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออก ในศตวรรษที่ 21 (JENESYS) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร ตลอดการเดินทาง รวมทั้ง ผลงานหนังสั้นที่ได้คัดเลือก 10 เรื่อง จะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

โดยในการประกวดครั้งนี้ ผู้ส่งผลงานจะต้องทำหนังสั้นในหัวข้อ “ครอบครัว” ซึ่งไม่มีการจำกัด เทคนิค หรือ รูปแบบภาพยนตร์แต่อย่างไร เพียงแต่จะต้องมีความยาว 3 นาที เท่านั้น (ห้ามขาดและห้ามเกิน) และ ผู้ที่จะส่งผลงานเข้าร่วมได้จะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เท่านั้น
 
ผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm หรือ http://www.thaifilm.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่โทร 02-696-3000 หรือ 080-557-9709 หรือ shortfilmjenesys@gmail.comหมดเขตการส่งผลงานวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคมนี้

โอกาสดีๆ อย่างนี้ น้องๆ ไม่ควรพลาดแต่อย่างไร

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2017 SiamHa.Com All Rights Reserved.
ประกวดหนังสั้น 3 นาที เพื่อไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น