ปปส ร่วมกับทุกภาคส่วน แสดงพลังกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ปปส ร่วมกับทุกภาคส่วน แสดงพลังกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

... ร่วมกับทุกภาคส่วน แสดงพลังสามัคคีในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

พร้อมเทิดพระเกียรติในหลวง ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี

         สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ...) ร่วมกับหน่วยงานภาคี และประชาชนชาวไทย จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2559 ภายใต้กรอบแนวคิด ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ โดยกิจกรรมในปี้นี้ มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด

         กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่สำนักงาน ... จัดขึ้น ได้แก่ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดของชาติ, มหกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้โครงการสังคมฉัน ห่างไกลยาเสพติด” (Change the social, you can do it.) โดยเยาวชน ศอ.ปส.. ระดับภาค 10 ภาค จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมเพื่อต่อต้านยาเสพติด และการเผยแพร่ภาพคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่นโยบายและเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งกระทรวงสาธารณะสุข ยังได้ดำเนินการเผาทำลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด ครั้งที่ 46 โดยมีปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่เผาทำลายจำนวนกว่า 5,136 กิโลกรัม

         ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ในส่วนกลางและภูมิภาคก็ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ โดยประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการสวมเสื้อสีเหลือง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี

ข่าวน่าสนใจ
ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2016 SiamHa.Com All Rights Reserved.
ปปส ร่วมกับทุกภาคส่วน แสดงพลังกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก