คุณธรรมนำความรู้ คู่มือสร้างเด็กดียุคออนไลน์

คุณธรรมนำความรู้ คู่มือสร้างเด็กดียุคออนไลน์

สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ แนะนำพ๊อกเก็ตบุ๊คส์คุณภาพเล่มใหม่ ที่สร้างเสริมอุปนิสัยดีงามของเด็กอย่างได้ผล เพื่อก้าวสู่เส้นทางชีวิตที่สมบูรณ์ กำลังเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางในหมู่วงการครู นักการศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองในขณะนี้ “คุณธรรมนำความรู้ ฉบับปรับปรุงใหม่” ผลงานสะท้านวงการการศึกษาของ “ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา” นักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่อง ที่หันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาไทย และเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ มากกว่าสร้างชิ้นส่วนยานอวกาศไวกิ้งให้กับองค์การนาซ่า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการสร้างเยาวชนไทยให้เป็น “คนดี” ของสังคม ไม่ใช่สร้าง “คนเก่ง”เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบทุนนิยม หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเหมือนผู้ช่วยมือดีข้างกายที่ช่วยฝึกความมี “คุณธรรม” หรือ “อุปนิสัยที่ดีงาม” ให้เกิดขึ้นแก่เด็ก ๆ ก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะค่อย ๆ เลือนหายไปจากจิตใจและห่างไกลสังคมไปมากกว่านี้...

ภายในเล่ม ผู้เขียนได้นำแนวคิดจากความรู้และประสบการณ์เมื่อครั้งเดินสายอบรมครูทั่วประเทศในปี 2550 มาปรับปรุงและเรียบเรียงใหม่ โดยเพิ่มเนื้อหาที่น่าสนใจมากขึ้น เพื่อเน้นการสร้างเยาวชนคนดีให้เกิดในสังคมไทย โดยบอกขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างคุณธรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมให้เด็กมีความสุขจากการได้รู้จักตนเองมากขึ้น เพื่อรู้ถึงคุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย์ การหัดให้เด็กคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อส่งผลสู่การทำสิ่งดี ๆ ในครั้งต่อไป  การสร้างอัจฉริยภาพด้วยพลังสมาธิตามแนวทางของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความจำของเด็กโดยตรง ฯลฯ ซึ่งทุกเรื่องจะสอดแทรกนิทานคุณธรรมสนุก ๆ ตามแบบฉบับของผู้เขียนพร้อมบทสรุปข้อคิดในตอนท้ายเพื่อให้เด็กได้ซึมซับอย่างแยบคาย นอกจากนี้ยังเสนอแนะวิธีการเปลี่ยนนิสัยเด็กให้ดีขึ้น พร้อมกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับคุณธรรมนำความรู้ที่คุณครูสามารถนำไปสอนเด็กได้ทันที นับเป็นคู่มือสร้างเด็กดีที่สมบูรณ์แบบอีกเล่มหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา พร้อมภาพประกอบสวยงามตลอดทั้งเล่ม

“คุณธรรมนำความรู้  ฉบับปรับปรุงใหม่” จึงเป็นผลงานทรงคุณค่าที่กลั่นกรองจากความคิดและความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ที่มุ่งมั่นสร้างเด็กให้เป็นคนดีเหนือสิ่งอื่นใด เพราะ นั่นคือความสำเร็จอย่างแท้จริงของปลายทางการศึกษา สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์ที่สนใจ ขณะนี้มีวางจำหน่ายแล้วที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา และร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ราคา 165 บาท สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.freemindbook.com หรือ www.chulabook.com

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2017 SiamHa.Com All Rights Reserved.
คุณธรรมนำความรู้ คู่มือสร้างเด็กดียุคออนไลน์