ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 8

ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 8

ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 8 เชิญเยาวชนและประชาชนส่งงานเขียนเข้าประกวดประจำปี 2554

กรุงเทพฯ พฤศจิกายน 2553 -- ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ประกาศความพร้อมจัดโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 8 ผ่านการเสวนา “ก้าวสู่ปีที่ 8 เซเว่นบุ๊ค
อวอร์ด: เปิดประตูสู่นักเขียนมืออาชีพ” เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีฝันและใจรักในด้านการเขียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยพัฒนาวงการนักเขียนและวรรณกรรมของไทย และมุ่งส่งเสริมนักเขียนคุณภาพ โดยสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เปิดกว้างสำหรับงานเขียน 7 ประเภท เพื่อก้าวสู่เวทีระดับสากล

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวว่า “นโยบายด้าน CSR ของบริษัท คือ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคนดีและคนเก่งแก่สังคมไทย จึงดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา สำหรับในปีหน้า (2554) นับเป็นปีที่ 8 ทั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยสู่สังคมแห่งการอ่านการเรียนรู้ของคนไทย อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนและคนทั่วไปได้พัฒนาตนเองด้านการอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ โดยดำเนินการคัดเลือกและส่งเสริมหนังสือดีมีคุณภาพให้กับสังคม    

“ปัจจุบันโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ถือเป็นเวทีที่สำคัญอีกเวทีหนึ่งสำหรับวงการนักเขียนไทย โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มนักเขียน นักอ่าน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน อาทิ ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต, นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ศ.ดร.กีรติ บุญเจือ, นายประภัสสร เสวิกุล, รศ.สุพรรณี วราทร, นายนิวัฒน์ ธาราพรรค์, นาง ชมัยภร บางคมบาง เป็นต้น คุณค่าของรางวัลจึงมาจากสถาบันที่เป็นกลาง เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้รางวัลนี้เป็นที่ยอมรับ การที่จะทำให้สังคมพัฒนาตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงผู้ใหญ่ วิธีที่ดีที่สุดจะต้องพัฒนาตั้งแต่ระดับจิตใจไปจนถึงระบบความคิด งานเขียนที่ดีสามารถก่อเกิดสิ่งเหล่านี้ตามมาได้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่ตามล่าหาฝันในวงการน้ำหมึก ร่วมส่งผลงานที่มีคุณค่ามายังโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่น    บุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้กับนักเขียนและนักอ่านอีกหลายล้านคนทั่วประเทศได้มุ่งมั่นสู่เส้นทางนักเขียนมืออาชีพต่อไป” นายก่อศักดิ์ กล่าว

โครงการ “ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด” (7 Book Awards) แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1.วรรณกรรมสำหรับเยาวชน 2.นวนิยาย 3.กวีนิพนธ์ 4.รวมเรื่องสั้น 5.สารคดี 6.นิยายภาพ (การ์ตูน) และ 7.นักเขียนรุ่นเยาว์ ซึ่งมีจำนวน 4 หมวด คือ กวีนิพนธ์ นวนิยายขนาดสั้น รวมเรื่องสั้น และนิยายภาพ (การ์ตูน) โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2554 การพิจารณาตัดสินผลงานจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2554 และประกาศผลประมาณเดือนกรกฎาคม 2554

สำหรับรางวัลชนะเลิศหนังสือดีเด่นประเภทกวีนิพนธ์ นวนิยาย นิยายภาพ (การ์ตูน) รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน และสารคดี (สารคดีชาติพันธุ์วิทยา) ผู้ประพันธ์จะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งและอันดับสอง ผู้ประพันธ์จะได้โล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และเงินรางวัล 50,000 บาทและ 30,000 บาทตามลำดับ นอกจากนี้ ในส่วนของ ผู้จัดพิมพ์จะได้โล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย ส่วนรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสด 15,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับเงินสด 10,000 บาทและ 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรตามลำดับ

ผู้สนใจขอใบส่งประกวดผลงานได้ที่ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคารปัญจภูมิ 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2648-2901-2 หรือดูรายละเอียดที่ www.pr7eleven.com

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2020 SiamHa.Com All Rights Reserved.
ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 8