พบลิงที่ครึ่งทาง (Meeting the Monkey Halfway)

พบลิงที่ครึ่งทาง (Meeting the Monkey Halfway)

พบลิงที่ครึ่งทาง” (Meeting the Monkey Halfway)
ผลงานคุณภาพเล่มล่าสุดของพระอาจารย์ชาวอเมริกัน
ที่จะแนะวิธีจัดการกับ “จิตที่ซนเหมือนลิง” ด้วยความสมดุลเป็นกลาง

สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ สำนักพิมพ์แห่งคุณภาพและการสร้างสรรค์ ร่วมเผยแพร่คำสอนอันงดงามและมีคุณค่าสู่สังคมไทยในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังต้องการคำตอบให้กับชีวิตขณะนี้ กับหนังสือธรรมะเพื่อจิตวิญญาณสำหรับฝึกการเจริญภาวนา “พบลิงที่ครึ่งทาง” ของ ”พระอาจารย์ สุมโน ภิกขุ” พระภิกษุชาวอเมริกันจากสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำสองตา อดีตนักธุรกิจที่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตแต่กลับประสบปัญหาด้านอื่นรุมเร้ามากมาย จนในที่สุดผลักดันให้ท่านตัดสินใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างและหันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์อย่างสงบร่มเย็นภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา โดยใช้ชีวิตอย่างสมถะ สันโดษและเรียบง่ายเป็นเวลานานกว่า 30 ปี และได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้ว “ธรรมะ” คือคำตอบของชีวิต และความสุขที่แท้จริงนั้นมาจากการปล่อยวาง...
 
หนังสือ “พบลิงที่ครึ่งทาง” ผู้เขียนได้ตระหนักถึงกลไกการทำงานอันร้ายกาจของ “จิตที่ซนเหมือนลิง” คือมีลักษณะไม่อยู่นิ่ง ไม่เชื่อฟัง ผันแปร และเปลี่ยนแปลงง่าย เป็นความสับสนวุ่นวายในจิตใจที่คอยแต่จะสร้างความสับสนวุ่นวายให้กับชีวิตได้เมื่อมีโอกาส ส่วน “ครึ่งทาง” เป็นอุบายอันชาญฉลาดในการบริหารจิต ที่ไม่ตึง แข็งกระด้าง หรือ หย่อนยานจนเกินไป ตั้งอยู่บนหลักการของความสมดุลเป็นกลาง และ“การพบ” เป็นการแสดงออกถึงความอุตสาหะที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำจิตซึ่งเป็นสิ่งที่สงบได้ยาก ให้เกิดความตั้งมั่นและเป็นกลาง และด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นนี้ ประกอบกับความพากเพียร ซื่อตรง และปัญญา ทำให้เราสามารถเข้าถึงการเจริญในธรรมที่นำไปสู่หนทางอันถูกต้อง เพื่อที่เราจะได้ “พบลิงที่ครึ่งทาง” นั่นเอง
 
หนังสือเล่มนี้ใช้ภาษาที่เรียบง่าย คมคาย แต่ลึกซึ้ง ที่จะทำให้ผู้อ่านได้พบแนวทางการปฏิบัติธรรม ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้อื่น การให้อภัย ปัญญาธรรมว่าด้วยความรักและความเมตตา รวมถึงข้อธรรมหลากหลายอันงดงามและมีคุณค่าเปี่ยมด้วยพลังแห่งการให้กำเนิดชีวิตใหม่ ซึ่งพระอาจารย์สุมโน ภิกขุได้สอนวิธีการเจริญภาวนาที่ท่านเรียกว่า “การคลายออก” ซึ่งตรงข้ามกับ “การสั่งสม” เป็นการปล่อยวาง อันจะนำไปสู่ความสุขสงบที่มนุษย์เราต่างแสวงหามาตลอดชีวิต หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือธรรมะเพื่อฝึกการเจริญภาวนาที่นำเสนอทัศนคติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงมีต่อโลก สอนวิธีเยียวยาจิตในลักษณะเดียวกันกับการบำบัดรักษาความเจ็บป่วยและทุพพลภาพของร่างกาย หนทางเพื่อการเจริญเติบโตแห่งจิตวิญญาณนี้เป็นเครื่องมือในการช่วยบำบัดฟื้นฟูจิตใจให้เกิดความรื่นรมย์ ผ่องแผ้ว ส่องประกายด้วยความสงบสุข เป็นสภาวะที่จิตใจได้กลับคืนสู่บ้านที่แท้จริง

พบคำตอบของชีวิตในแนวทางที่สมดุล พร้อมทำความรู้จักกับ “จิตที่ซนเหมือนลิง” เพื่อก้าวเดินไปพร้อมกับมันในชีวิตประจำวันได้อย่างผู้มีปัญญา กับหนังสือ “พบลิงที่ครึ่งทาง” แปลโดย อานุภาพ ทัดพิทักษ์กุล  ขณะนี้มีวางจำหน่ายแล้วที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา และร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ราคาปก 165 บาท ผู้สนใจ เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.freemindbook.com หรือ www.chulabook.com

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2019 SiamHa.Com All Rights Reserved.
พบลิงที่ครึ่งทาง (Meeting the Monkey Halfway)