บอกรักพ่อด้วยชุดเหรียญเฉลิมพระเกียรติ

บอกรักพ่อด้วยชุดเหรียญเฉลิมพระเกียรติ

ธันวาคมนับเป็นเดือนมหามงคล เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกๆ ปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงเป็นที่รักที่เทิดทูนและทรงครองใจพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ และยกย่องเชิดชูให้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางราชการ คือเป็นวันพ่อแห่งชาติ  โดยในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์มายุครบ 83 พรรษา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครบ 60 ปี บรมราชาภิเษก ของพระองค์ จึงขอเชิญชวนลูกๆ มาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และผู้ที่เป็นพ่อทุกคน ด้วยการเตรียมของขวัญสุดพิเศษเพื่อเป็นการบอกรักพ่อ โดยการสั่งจอง ชุดเหรียญที่ระลึกโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี บรมราชาภิเษก จัดทำโดย โรงกษาปณ์แห่งประเทศฟินแลนด์ (Mint of Finland) เพื่อยกย่องเชิดชูโครงการในพระราชดำริต่างๆ อันนำมาซึ่งการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ชุดเหรียญเฉลิมพระเกียรตินี้เหมาะแก่การเป็นของขวัญในเทศกาลสำคัญ เพราะนอกจากมีคุณค่าทาง ธุรกิจและสามารถเก็บสะสมแล้ว ยังมีคุณค่าทางด้านจิตใจ ซึ่งคุณค่าหลักอย่างหนึ่งของเหรียญจะอยู่ที่เรื่องราวต่างๆที่เหรียญบอกเล่า   และคงไม่มีเรื่องราวใดในประเทศไทยที่มีคุณค่าเทียบเท่าเรื่องราวของในหลวง

ขณะนี้ชุดเหรียญจำนวน 1 แสนชุดที่ผลิต ณ ฟินแลนด์  ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตเหรียญที่โด่งดังอันอันดับต้นๆ ของโลก  ได้จัดส่งถึงเมืองไทยแล้ว ชุดเหรียญมีความสวยงาม ทำจากโลหะสีทองคุณภาพดีซึ่งนิยมในกลุ่มประเทศในยุโรป เรียกว่า ทองนอร์ดิก ประกอบด้วยเหรียญจำนวน 6 เหรียญ คือ เหรียญทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  (Long Live The King) รูปสัญลักษณ์ความร่วมมือร่วมใจของชาวไทยที่โอบอุ้มแผ่นดินทองของไทยให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนนาน  เหรียญผู้ทรงห่วงใยและรักษาคุณค่าของป่าไม้ (The Forest Protector)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณป่าพรุ เหรียญผู้ทรงสร้างและรักษาแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นและมั่นคง (The Land Reclaimer) สัญลักษณ์เป็นหญ้าแฝกหนึ่งในโครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม บรรจุในบรรจุภัณฑ์กระดาษพิมพ์สีคุณภาพดี ด้านหน้ามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชอิริยาบถทรงงาน ด้านหลังเป็นภาพเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ

ชุดเหรียญจำหน่ายราคาชุดละ 990 บาท   โดยรายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และเว็บไซต์ http://www.kinginitiativemedal.com  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2553 รีบจองด่วนเนื่องจากมีจำนวนจำกัด

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2019 SiamHa.Com All Rights Reserved.
บอกรักพ่อด้วยชุดเหรียญเฉลิมพระเกียรติ