โรช ไทยแลนด์ รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย

โรช ไทยแลนด์ รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย

กรุงเทพฯ 24 พฤศจิกายน 2553 – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรจรรยาบรรณดีเด่น จากหอการค้าไทย ประจำปี พ.ศ. 2553 (TCC BEST Award 2010)โดยนับเป็นบริษัทผู้ผลิตยารายแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรแบบอย่างในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้น ณ ห้อง แกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

บรรยายภาพ (จากซ้าย) – คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย คุณอรชร อิงคานุวัฒน์ ผู้จัดการฝ่าย Corporate Affairs & Commercial Services บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด คุณดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย คุณมัทนา วัทนฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ หอการค้าไทย และ ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2019 SiamHa.Com All Rights Reserved.
โรช ไทยแลนด์ รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย