ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ส่งมอบสวนหย่อมเกาะกลางถนนสุขุมวิท

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ส่งมอบสวนหย่อมเกาะกลางถนนสุขุมวิท

นางกมลวรรณ วิปุลากร รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ดิเอราวัณกรุ๊ป ส่งมอบสวนหย่อมเกาะกลางถนนสุขุมวิท (เพลินจิต-นานา) ที่ได้ร่วมกันกับ สำนักงานเขตคลองเตย ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมเกาะกลางถนนสุขุมวิท ช่วงเพลินจิต-นานา ถือเป็นโครงการนำร่องและสนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน 84 สายทั่วกรุง เฉลิมฉลอง 84 พรรษามหามงคล ของกรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคล  ให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณทยา ทีปสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณอมรรัตน์  กฤตยานวัช ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นตัวแทนรับมอบ

ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมเกาะกลางถนนสุขุมวิท (เพลินจิต-นานา) ดังกล่าว ดิ เอราวัณ กรุ๊ป รับผิดชอบในเรื่องการจัดจ้างผู้ออกแบบภูมิสถาปัตย์ และสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ โดยทางสำนักงานเขตคลองเตยสนับสนุนรับผิดชอบในเรื่องการช่วยขนย้ายต้นไม้จากแหล่งผลิตที่คลองหก จังหวัดปทุมธานี และดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแบบจนได้เป็นสวนหย่อมเกาะกลางถนนที่มีความสวยงาม

ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา ดิ เอราวัณ กรุ๊ป มีนโยบายในการดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในโครงการต่างๆ คือ โครงการรอบบ้านน่ามอง ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดในพื้นที่โดยรอบที่ทรัพย์สินฯ ของบริษัทฯ ตั้งอยู่และในพื้นที่สาธารณประโยชน์อื่นๆ ทั่วไป

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2017 SiamHa.Com All Rights Reserved.
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ส่งมอบสวนหย่อมเกาะกลางถนนสุขุมวิท