ประกาศผลผู้โชคดีชิงรางวัล หนังสือ รู้ทันสันดาน ลูกหลาน TENSE

ประกาศผลผู้โชคดีชิงรางวัล หนังสือ รู้ทันสันดาน ลูกหลาน TENSE

ประกาศผลผู้โชคดี ชิงรางวัล หนังสือ รู้ทันสันดาน ลูกหลาน TENSE จำนวน 5 ท่านดังนี้

1. คุณณัฐวดี มุขเพชร
2. คุณรุ้งทอง  กิจประเสริฐผล
3. คุณสุเมธ วิสุทธิวรรณ
4. คุณกนกกาญจน์  สุวรรณศรี
5. คุณธนารัฐ คงสอน

ท่านที่มีรายชื่อดังด้านบนนี้ ทางสยามฮาดอทคอมจะจัดส่งหนังสือ รู้ทันสันดาน ลูกหลาน TENSE ไปให้ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งมาท่านละ 1 เล่มค่ะ


ทีมงานสยามฮาดอทคอม

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2017 SiamHa.Com All Rights Reserved.
ประกาศผลผู้โชคดีชิงรางวัล หนังสือ รู้ทันสันดาน ลูกหลาน TENSE