แต่งตั้งปาน ทูตYWCA คนแรกของโลก

แต่งตั้งปาน ทูตYWCA คนแรกของโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา  วงษ์ขมทอง  นายก สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย และ  ปิง ลี อุปนายก ไว ดับยู ซี เอ โลก ร่วมลงนามแต่งตั้ง ปาน-ธนพร แวกประยูร ศิลปินอาร์เอส เป็นทูตสหพันธ์สมาคม  ไว ดับยู ซี เอ คนแรกของโลก เพื่อพัฒนาเด็กและสตรีให้เป็นคนดี มีจริยธรรม มีวินัย และมีความรู้เพื่อเสริมสร้างชุมชน โดยมี พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.อาร์เอส ร่วมงานด้วย ณ  ที่ทำการสมาคม ถนนสาทรใต้

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2017 SiamHa.Com All Rights Reserved.
แต่งตั้งปาน ทูตYWCA คนแรกของโลก