มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครปริญญาตรีที่ 2 วท.บ.ไอที (ภาคพิเศษ 1ปีครึ่ง)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครปริญญาตรีที่ 2 วท.บ.ไอที (ภาคพิเศษ 1ปีครึ่ง)

เรื่อง เปิดรับสมัครปริญญาตรีที่ 2  สอง วท.บ.ไอที  ( ภาคพิเศษ 1ปีครึ่ง )

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2553
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง วท.บ.ไอที  (ภาคพิเศษ 1ปีครึ่ง) 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า ที่จบการศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี ( จบเมื่อปี 2548 หรือมากกว่า ) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และเปลี่ยนเส้นทางในการประกอบอาชีพสู่งานด้านไอที
 
หมายเหตุ 
 
กรณีที่ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมานานกว่า 5 ปี หรือผู้ที่สนใจสมัครลงเรียนเฉพาะในบางรายวิชาของหลักสูตร ท่านสามารถสมัครเรียนแบบเพิ่มพูนได้ รายละเอียดสามารถสอบถามได้
 
เวลาเรียน : นอกเวลาราชการ
บรรยาย 
          วันพุธและ ศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น. 
ปฏิบัติ
          วันเสาร์และ อาทิตย์ เวลา 9.00 -18.00
 
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.itsci.mju.ac.th
 
ติดต่อสอบถาม
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์สำนักงาน.         053 - 873599, 053 - 873569 ( ทุกวัน )
โทรศัพท์เคลื่อนที่.          087 - 0664430, 085 - 0101507 ( ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน )

E - mail :                apply_itmju@hotmail.com

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2017 SiamHa.Com All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครปริญญาตรีที่ 2 วท.บ.ไอที (ภาคพิเศษ 1ปีครึ่ง)