DHC ครบรอบ 7 ปีกับบทบาทเพื่อสังคม

DHC ครบรอบ 7 ปีกับบทบาทเพื่อสังคม

บริษัท ดีเอชซี (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ที่ต้องร่วมดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม พร้อมถือโอกาสในวาระครบรอบ 7 ปีของบริษัท  จัดกิจกรรม โครงการ  “ Green  Rangers”  โดยมีคุณทรรศนีย์  รัตนเรืองไร   (President DHC Thailand) นำทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัท ดีเอชซี (ประเทศไทย)  จำกัด ร่วมกันปลูกป่าชายเลน  เพื่อช่วยรักษาความสมดุลของธรรมชาติ  ณ  ตำบลคลองโคลน  จังหวัดสมุทรสงคราม  เมื่อเร็ว ๆนี้

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2017 SiamHa.Com All Rights Reserved.
DHC ครบรอบ 7 ปีกับบทบาทเพื่อสังคม