เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 MPPM  ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 2
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.)
ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม  2554
ยื่นสมัครทางอินเตอร์เน็ต – 14 กรกฎาคม 2554
ที่  http://entrance.nida.ac.th
รับสมัคร             ผู้มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
คัดเลือก            การสัมภาษณ์ & พิจารณาใบสมัคร             

เรียน           เฉพาะวันอาทิตย์   เวลา 08.00 -17.00 น.

ยื่นใบสมัครและขอรับใบสมัครได้ที่ 
วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.    :  ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารจอดรถ 
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.30 น. :  ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 7 , ชั้น 9 
                                                                 และชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร
หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ http://gspa.nida.ac.th
ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ    :  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.  02-727-3873 ,3906  และ 082-788-0115
“สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ มุ่งสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2017 SiamHa.Com All Rights Reserved.
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554