Thailand Boutique Awards 2011

Thailand Boutique Awards 2011

เคทีซี กรุงเทพธุรกิจ และมาสเตอร์การ์ดจัดโครงการ “Thailand Boutique Awards 2011”
การประกวดโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กครั้งที่ 2

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพธุรกิจ และมาสเตอร์การ์ด ร่วมกันจัดโครงการ “Thailand Boutique Awards 2011” การประกวดโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันและนำเสนอโรงแรมบูติกขนาดกลางและขนาดเล็กให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในปีนี้ได้เปิดกว้างให้โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 3-79 ห้อง เข้าร่วมสมัคร โดยได้แบ่งคุณลักษณะของโรงแรม 3 ประเภท คือ 1) โรงแรมบูติกขนาดเล็ก 2) โรงแรมบูติกแบบดีลักซ์ และ 3) โรงแรมบูติกระดับหรู แบ่งเขตการประกวด 4 โซน คือ 1) ทะเล (Seaside) 2) ภูเขา ป่าไม้ และพื้นที่สีเขียว (Mountain & Forest) 3) น้ำ (River & Lake) และ 4) เมือง (City) และ 3 ประเภทรางวัล คือ 1) รางวัลประเภทสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture & Design) 2) รางวัลประเภทอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Nature & Environment) 3) รางวัลประเภทแนวความคิดและวัฒนธรรม (Thematic idea & Culture)

โดยในแต่ละรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ รางวัลโล่ทองและรางวัลโล่เงิน ซึ่งรางวัลแบ่งตามคุณลักษณะ เขตการประกวด ประเภทรางวัล และชนิดของรางวัลจะมีทั้งหมด 72 รางวัล โดยจะมีรางวัลดีเด่นอีก 3 รางวัลของแต่ละประเภท รวมทั้งสิ้น 75 รางวัล โรงแรมที่สนใจสามารถสมัครเข้าประกวดได้ที่เว็บไซต์ www.thailandboutiqueawards.com ระหว่างวันนี้ - 31 กรกฎาคม 2554

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2017 SiamHa.Com All Rights Reserved.
Thailand Boutique Awards 2011