รมต. ท่องเที่ยว เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว

รมต. ท่องเที่ยว เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว

รมต. ท่องเที่ยวเปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ในช่วงการชุมนุมลดความกังวล และสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมอำนวยการ  เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว และรายงานข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าว โดยสืบเนื่องจากที่รัฐบาล มอบหมายเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ)  ประสานให้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ นี้ขึ้น ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับนโยบายพร้อมด้วยหน่วยงานหลัก ได้แก่  กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)  สมาคมโรงแรมไทย(THA)  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA) สมาคมประกันวินาศภัย และ ททท. เห็นชอบร่วมกันที่จะให้ใช้ศูนย์ปฏิบัติการวางแผนการท่องเที่ยวและศูนย์ปฏิบัติการในภาวะวิกฤต (ศวก.) ของ ททท. ที่มีอยู่แล้ว เป็นที่ดำเนินการเฉพาะกิจ
 
“ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว” หรือ ศอช. นี้มีกำหนดเปิดตั้งแต่วันที่ 12-23 มีนาคม 2553  ภายใต้การควบคุมและสั่งการเชิงนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ  พร้อมเจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ที่อาจได้รับผลกระทบระหว่างเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในเรื่องต่างๆ อาทิ  แนะนำเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยง  ได้แก่ ถนนราชดำเนินทุกสาย  ถนนวิภาวดีรังสิต  ถนนพระราม 9 ถนนสามเสน  บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยรอบ  ถนนพระราม 4  ถนนสีลม และถนนราชดำริ  การแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวทั้งที่เดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์และนักท่องเที่ยวอิสระ (FIT) ที่จัดการเดินทางเองได้รับทราบข้อมูลผ่านทางแอตตา และสมาคมโรงแรมไทย   การสร้างความอุ่นใจ และรับเรื่องเหตุด่วนเหตุร้าย โดยตำรวจท่องเที่ยว จัดสายตรวจ ณ บริเวณจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก อาทิ หน้าป้อมวิเศษชัยศรี ที่พระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวัน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวกลางคืน ย่านข้าวสาร และสีลม  หรือกรณีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ ทางสมาคมประกันวินาศภัย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำสถานพยาบาล เพื่อดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล และให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย ฯลฯ  ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ผ่านทางศูนย์ฯ โดยโทรศัพท์ติดต่อได้ที่  1672 ซึ่งเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ จะประสานเรื่องส่งต่อให้กับตัวแทนที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ  ต่อไป
 
หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงผ่านสายด่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  1414   สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155   สายด่วนสมาคมโรงแรมไทย 1552   และสายด่วนสมาคมประกันวินาศภัย 1356

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2017 SiamHa.Com All Rights Reserved.
รมต. ท่องเที่ยว เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว