งาน 2011 SIFE Thailand national Exposition

งาน 2011 SIFE Thailand national Exposition

หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา  ดิศกุล  ประธานมูลนิธิรากแก้ว  และประธานกรรมการบริหาร โครงการ SIFE (Students in Free Enterprise) ในประเทศไทย มอบรางวัลชนะเลิศให้แก่ ทีมนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับสอง มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประกวดผลสำเร็จโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ “2011 SIFE Thailand National Exposition” ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นครปฐม

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2017 SiamHa.Com All Rights Reserved.
งาน 2011 SIFE Thailand national Exposition