ขอการอุปถัมภ์ ตั้งกองทุนสมทบ โครงการจัดชื้ออุปกรณ์

ขอการอุปถัมภ์ ตั้งกองทุนสมทบ โครงการจัดชื้ออุปกรณ์

ขอการอุปถัมภ์ ตั้งกองทุนสมทบ โครงการจัดชื้ออุปกรณ์
-สร้างหอกระจ่ายข่าว ระบบไร้สาย บรรยายธรรมมะ
-สร้างหอระบบ เตือนภัยฉุกเฉิน

อาตมาภาพพระครูปลัดไพศาล  สำนักสงฆ์นิคมพุทธประทีป จังหวัดพังงา  มีโครงการจะดำเนินการสร้างหอกระจ่ายข่าว  ระบบไร้สายย่าน UHF 420.200MHZ
บรรยายธรรมะภาคเช้า   ภาคเย็น  และเป็นหอเตือนภัยฉุกเฉินร่วมกัน  ใช้ได้ทั้งสองระบบ คุมพื้นที่ในตำบลลำภีทั้งตำบล  ข้าพเจ้าได้ปรึกษากับเจ้าคณะตำบล และเจ้าคณะอำเภอฝ่ายปกครองคณะสงฆ์แล้ว และที่ประชุม มีมติคณะกรรมการหมู่บ้าน มอบหมายให้ทางสำนักสงฆ์ดำเนินการ  อาตมาภาพจึงขอเจริญธรรมมา คุณโยมโดยทั่วกัน ขอความอุปถัมภ์จากท่านผู้มีจิตศรัทธาช่วยอนุเคราะห์รับเป็นเจ้าภาพในโอกาส ครั้งนี้ด้วย เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2554

ขอให้คุณโยม เชิญชวนญาติพี่น้อง ภายในครอบครัว และในนาม บริษัท/ห้างร้าน/รัฐวิสาหกิจตั้งเป็นกองทุนสมทบ ตามความศรัทธา เพื่อเป็นการอนุเคราะห์ในพื้นกันดาล และห้ามนำเอกสารส่วนนี้ไปเทียว เรี่ยไร  จะบอกบุญ บอกส่วนกุศลในเพื่อนพี่น้องเท่านั้น  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญนี้จงดลบันดาลให้ท่านเจริญด้วย อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปฏิภาณ ธนสารสมบัติและสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกทิพาราตรีกาล เทอญ ฯ                    เจริญพร
พระครูปลัดไพศาล  ปุญญมโน โทร. 087-102 1280 ตำแหน่ง หัวหน้าที่สำนักสงฆ์นิคมพุทธประทีป

ท่านที่สนใจรับเป็นเจ้าภาพสร้างหอกระจ่ายข่าวธรรมะ และหอแจ้งเตือนฉุกเฉิน สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่เบอร์ 087-102 1280
สำนักสงฆ์นิคมพุทธประทีป  ตำบลลำภี  อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา
หรือ
1. ถวายปัจจัยผ่าน  ธนาคารออมสิน เผื่อเรียก  สาขาท้ายเหมือง  จังหวัด พังงา
ชื่อสำนักสงฆ์นิคมพุทธประทีป  เลขบัญชี  53 390 585 791
2. ถวายปัจจัยผ่าน   ธนาคารกรุงไทย  สาขาโคกกลอย  จังหวัดพังงา
ชื่อ พระไพศาล ปุญญมโน  เลขบัญชี  811  0  168  191
3. ถวายปัจจัยผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขา ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ชื่อ.พระไพศาล ปุญญมโน เลขบัญชี 402 0 320 760

หมายเหตุเมื่อท่านโอนเงินแล้ว แจ้งโอนเงิน โดย แฟกซ์ใบแจ้งโอนเงินไปที่ 076-453 891
หรือโทร.ที่ 087-102 1280 ทางวัดจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรส่งมาท่าน เป็นการถูกต้อง

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2017 SiamHa.Com All Rights Reserved.
ขอการอุปถัมภ์ ตั้งกองทุนสมทบ โครงการจัดชื้ออุปกรณ์