84th Long Live The King project

84th Long Live The King project

บริษัท คลับ 21 ประเทศไทย (จำกัด) ได้จัดทำโครงการพิเศษเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา โดยโปรเจ็คนี้มีชื่อว่า “84th Long Live The King” ซึ่งเป็นโครงการพิเศษที่ คลับ21 (ประเทศไทย) จัดทำขึ้นเพื่อจัดหาทุนมอบให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์อันมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์และทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน

มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของการดำเนินงานพัฒนาต่างๆ ในกรณีที่ต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรืองบประมาณที่ระบบราชการไม่สามารถดำเนินการได้ทันที จนเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้องหรือทันกับสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระทำโดยเร็ว เพื่อส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง มูลนิธิชัยพัฒนามีโครงการที่รับผิดชอบดูแลมากมายอันสืบเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริ เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักและจากเหตุผลนี้เอง คือแรงบันดาลใจให้คลับ 21 ทำโครงการ 84th Long Live The King ขึ้นมา โดยมิใช่เพียงเพื่อร่วมฉลองครบรอบพระชนมพรรษาครบ 7 รอบเท่านั้น แต่ยังเพื่อร่วมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วย โครงการนี้เป็นการจัดทำสินค้าในนามบริษัทคลับ 21 ประเทศไทย (จำกัด) ซึ่งมีการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับวาระสำคัญนี้โดยเฉพาะ ได้แก่ เสื้อยืดราคาตัวละ 390 บาทซึ่งดีไซน์มา 2 แบบ  และถ้วยกาแฟราคาใบละ 290 บาท ทั้งหมดพิมพ์ลาย คำว่า     “Love Adore”  เพื่อเป็นดั่งสารที่ส่งออกไปยังชาวไทยว่า ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามสามารถร่วมแสดงความรักและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชปณิธาน ที่จะช่วยให้คนไทยเข้มแข็งและยืนหยัด ด้วยตัวเอง

ทุกท่านสามารถหาซื้อสินค้าพิเศษนี้ได้ ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไปรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะมอบให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา

ทุกท่านสามารถหาซื้อสินค้าพิเศษนี้ได้ ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2554 ที่
Club 21 Multi-Label Store  ชั้น 2  เอราวัณ แบงค็อก   โทร. 02-250-7719
Club 21 MEN   ชั้น 1  เอราวัณ แบงค็อก   โทร. 02-250-7712
Club 21 Accessories  ชั้น M  สยามพารากอน   โทร. 02-610-9272
Comme des Garçons Play box   ชั้น 1  สยามดิสคัฟเวอร์รี่   โทร. 085-448-2131
ck Calvin Klein   ชั้น 1  ดิเอ็มโพเรียมช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์  โทร. 02-664-9070-1
ck Calvin Klein    ชั้น 1  เซนทรัลเวิลด์   โทร. 02-646-1048-9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์. 02-652-2560 โทรสาร. 02-652-0742
www.club21global.com

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2017 SiamHa.Com All Rights Reserved.
84th Long Live The King project