สสช ส่งกองทัพ มาดี เก็บข้อมูลสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

สสช ส่งกองทัพ มาดี เก็บข้อมูลสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

สสช. ส่งกองทัพ “มาดี” เก็บข้อมูลสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จัดทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ส่ง “มาดี” กว่า 1,300 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประกอบธุรกิจทางการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต ทั่วประเทศ

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า ในปีนี้เป็นวาระที่ สสช. จัดทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม โดย ส่งเจ้าหน้าที่ของ สสช. คือ “มาดี” จำนวนกว่า 1,300 คน ลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลการประกอบธุรกิจทางการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต ทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2555

สำหรับการเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการที่มีคนทำงานตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป จะดำเนินการเก็บข้อมูลทุกแห่ง ส่วนสถานประกอบการที่มีคนทำงานไม่เกิน 10 คน จะใช้การเลือกตัวอย่างตามหลักทางสถิติ

สสช. จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ โปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ “มาดี” เพื่อร่วมกันสร้างฐานข้อมูลสำคัญสำหรับทุกฝ่ายนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกำหนดนโยบาย พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ สสช. เน้นย้ำว่า ข้อมูลรายกิจการของผู้ประกอบการจะปิดเป็นความลับ ไม่มีการเผยแพร่ เพราะมีกฎหมายคุ้มครอง ผู้ใดกระทำการเผยแพร่มีความผิดตามกฎหมายทั้งโทษปรับและจำคุก และการทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมของ สสช. ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเรื่องภาษีหรือกฎหมายใดๆ ขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านมั่นใจได้

ข้อมูลจาก:  สำนักงานสถิติแห่งชาติ http://www.nso.go.th

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2018 SiamHa.Com All Rights Reserved.
สสช ส่งกองทัพ มาดี เก็บข้อมูลสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม