มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ชื่อมูลนิธิ :  มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

รายละเอียดมูลนิธิ

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 โดยมีท่านผู้หญิงสมศรี  เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช กรรมการก่อตั้งในขณะนั้นและคณะได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจาก SOS Children’s Villages ของ ดร.เฮอร์มานน์ กไมเนอร์(Dr.Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย ผู้ก่อตั้งองค์กรเอส โอ เอส (SOS Children’s Villages International) อันเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล  ปัจจุบันมีการดำเนินอยู่ใน 133 ประเทศทั่วโลก
หมู่บ้านเด็กโสสะ ให้การเลี้ยงดูเด็กสูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตรในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว ซึ่งจะได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่อบอุ่น เต็มเปี่ยมด้วยความรักจากแม่โสสะ ท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้าน และอยู่ร่วมกันในชุมชนหมู่บ้านเด็กที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อีกทั้งเด็กยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้

จำนวนผู้ที่อยู่ในความดูแล

ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 650 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ได้แก่
1. บางปู สมุทรปราการ
2. หาดใหญ่ สงขลา
3. หนองคาย
4. เชียงราย
5. ภูเก็ต

ปัจจุบันมีเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวโสสะ จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้กว่า 400 คน

ความต้องการเร่งด่วน

- เงินบริจาคโดยเฉพาะการบริจาคแบบต่อเนื่องเดือนละ 500 บาทต่อเดือน ซึ่งเงินบริจาคจากท่านได้มอบอาหาร เสื้อผ้า สุขภาพและการศึกษาให้กับเด็กมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ และยิ่งไปกว่านั้นท่านได้มอบ “ครอบครัวที่อบอุ่น” ให้กับเด็กทุกคน

ที่อยู่

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 18 หมู่ 3 ซ.เทศบาล 27 (บุญศิริ) ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 www.sosthailand.org  Facebook : http://www.facebook.com/SOSThailand
โทร. 02-3801177, แฟกซ์ 02-7555576

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2018 SiamHa.Com All Rights Reserved.
มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์