สสช.เก็บข้อมูลสำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

สสช.เก็บข้อมูลสำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

สสช.ไม่ท้อ เก็บข้อมูลสำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เดินหน้าเก็บข้อมูลสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม จากผู้ประกอบธุรกิจทางการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต ทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ แม้ต้องพบอุปสรรค

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการส่ง “มาดี” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ สสช. ออกเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ถึงวันนี้ ใกล้สิ้นสุดการเก็บข้อมูลตามกำหนดระยะเวลาคือภายในเดือนสิงหาคม 2555 โดยพบปัญหาและอุปสรรคต่อการทำงานบ้างเล็กน้อย แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร ด้วยเรื่องค่าตอบแทนที่ไม่มากนัก  เมื่อลงพื้นที่แล้ว หากพนักงานได้งานที่มีรายได้หรือค่าตอบแทนที่ดีกว่า  ก็เกิดการทิ้งงานที่ทำเอาไว้ ทำให้เกิดไม่ต่อเนื่อง และกว่าที่จะได้ “มาดี” ที่ลงพื้นที่นั้น ต้องมีการฝึกอบรมก่อน ต้องใช้เวลาและงบประมาณพอสมควร ดังนั้น ในการทำการจัดเก็บข้อมูลครั้งต่อไป จึงต้องหาทางเพิ่มค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการที่ดีขึ้นด้วย 2) ด้านผู้ประกอบการ สิ่งแรกที่ประกอบการกังวลมาก คือ ข้อมูลจะถูกเปิดเผย จึงไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งเรื่องนี้ สสช. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการถึงความจำเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล และยืนยันข้อมูลจะเป็นความลับอย่างแน่นอน โดยไม่นำไปเปิดเผยเป็นรายกิจการอย่างเด็ดขาด  เนื่องจากมี พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ.2550 คุ้มครอง ผู้ใดเปิดเผยมีโทษทั้งจำและปรับ และขอให้ผู้ประกอบการมั่นใจว่า การทำสำมะโนไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้น ส่วนข้อมูลที่เปิดเผยจะเป็นข้อมูลเชิงสถิติในภาพรวมของประเทศภายหลังจากการประมวลผลแล้วเท่านั้น 3) แบบฟอร์มที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 17 หน้า ซึ่งผู้ประกอบการมองว่าเยอะเกินไป ทำให้เสียเวลาในการกรอกข้อมูล เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการไม่สะดวกที่จะให้ความร่วมมือ กรณีนี้ สสช.จะพิจารณาลดจำนวนหน้าแบบฟอร์มให้น้อยลง โดยจะนำเรื่องนี้เข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ตลอดช่วงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล สสช. ได้ประชุมหารือเพื่ออัพเดทข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์  ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะทำให้ฐานข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์อย่างแน่นอน

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2020 SiamHa.Com All Rights Reserved.
สสช.เก็บข้อมูลสำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้