กรณีตายหรือสูญหาย ผู้มีสิทธิตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน คือใคร?

กรณีตายหรือสูญหาย ผู้มีสิทธิตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน คือใคร?

 

เรื่องน่ารู้....จากสำนักงานประกันสังคม

 

กรณีตายหรือสูญหาย ผู้มีสิทธิตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน

กรณีลูกจ้างตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน ผู้มีสิทธิจะได้รับค่าทดแทน  ร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลา 8 ปี และค่าทำศพ 100 เท่าของอัตราสูงสุดค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน  

 

ใครบ้าง คือผู้มีสิทธิ? 

1. มารดา

2. บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย 

3. สามี หรือ ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย

4. บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

5. บุตรที่ยังศึกษาอยู่ในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี ได้รับส่วนแบ่งตลอดระยะเวลาศึกษา

6. บุตรที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือน

7. บุตรของลูกจ้างที่เกิดภายใน 310 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย

 

  • ผู้มีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งเงินทดแทนเท่ากันทุกคน
  • กรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิ ให้ซึ่งอยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนตายหรือสูญหาย ที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นผู้มีสิทธิรับค่าทดแทน

 

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2019 SiamHa.Com All Rights Reserved.
กรณีตายหรือสูญหาย ผู้มีสิทธิตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน คือใคร?