รู้ทันโรคจากการทำงาน

รู้ทันโรคจากการทำงาน

 

เรื่องที่ควรรู้!!! จากสำนักงานกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม

 

รู้ทันโรคจากการทำงาน

ลูกจ้างที่สงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน สามารถขอรับการตรวจวินิจฉัยได้ ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 

1. แจ้งการประสบอันตราย (กท 16) ต่อสำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนา เพื่อขอหนังสือส่งตัว (กท.44 )ไปยังโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน หรือ ลูกจ้างติดต่อคลินิกโรคจากการทำงานโดยตรง 

2. ลูกจ้างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิที่เลือกไว้สามารถเข้ารับบริการคัดกรองเบื้องต้นได้ 

3. หากผลการวินิจฉัยพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน จะส่งต่อไปยังคลินิกโรคจากการทำงาน แต่ถ้าผลการวินิจฉัยไม่ได้เจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ตามปกติ 

 

ทั้งนี้ ลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย เนื่องจากกองทุนเงินทดแทนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย (ดังกล่าว)

 

คลินิกโรคจากการทำงาน   คลินิกเพื่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2019 SiamHa.Com All Rights Reserved.
รู้ทันโรคจากการทำงาน