เอเอซีพีพาน้องเที่ยวบางกอก

เอเอซีพีพาน้องเที่ยวบางกอก

อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. สานต่อโครงการพาน้องเที่ยวบางกอก
เดินหน้าปลุกจิตสำนึกเยาวชน รักและหวงแหนความเป็นไทย เป็นปีที่ 5

บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต ประกาศเดินหน้านโยบายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด ‘ปันความรู้สู่เด็กไทย’ ล่าสุด จับมือกรุงเทพมหานคร สานต่อโครงการ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. พาน้องเที่ยวบางกอก เป็นปีที่ 5 ในเส้นทางใหม่ ตอน “อรุณรุ่งที่กรุงสยาม” อาสาพาเด็กนักเรียนเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รอบกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดปี หวังปลุกจิตสำนึกเยาวชนรักและหวงแหนความเป็นไทย 

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสาร องค์กร อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต เปิดเผยว่า วิสัยทัศน์ของอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ที่จะเป็นปัจจัยหลักแห่งความมั่นคง คุ้มครองทุกครอบครัวไทย นอกจากจะสะท้อนออกมาในรูปของนโยบายที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงและคุ้มครองครอบครัวไทย ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังตระหนักถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างความมั่นคงแก่สังคมไทย ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ โดยเฉพาะการให้ความรู้แก่เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม ‘ปันความรู้สู่เด็กไทย’ ที่มีโครงการ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. พาน้องเที่ยวบางกอก เป็นหนึ่งในกิจกรรมชูโรง

นางสาวพัชรา กล่าวอีกว่า “บริษัทฯ ได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 โดยร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร พานักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด กทม. ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสได้เรียนรู้สัมผัสจากสถานที่จริง  มาร่วมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เด็กได้มีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย โดยหวังว่า การซึมซับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติไทยจะช่วยสร้างพลังความรักชาติ ภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทยและปลูกฝังความรู้สึกหวงแหนแผ่นดินในจิตใจของเยาวชนไทยเหล่านี้ได้เป้นอย่างดี  ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปีที่จัดกิจกรรมมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง  ดูได้จากการตอบรับอย่างดีจากคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 25,000 คน และทำให้อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์มาเป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี พ.ศ. 2549 2550 และ 2552)”
  
และล่าสุด โครงการอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. พาน้องเที่ยวบางกอกได้รับรางวัล “กิจกรรมเพื่อสังคมยอดเยี่ยม” ในฐานะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ จาก Allianz4Good หน่วยงานดูแลและริเริ่มโครงการและนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอลิอันซ์ เยอรมนี ซึ่งเป็นการคัดเลือกกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีความโดดเด่นและให้ประโยชน์ต่อสังคมจากกว่า 75 ประเทศทั่วโลก โดยโครงการอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. พาน้องเที่ยวบางกอก ถือเป็นโครงการแรกในเอเชียแปซิฟิก และเป็น 1 ใน 5 ประเทศของโลกที่ได้รับรางวัลนี้


“ปีนี้เราได้จัดให้มีเส้นทางการเดินทางใหม่ และใช้ชื่อตอนว่า อรุณรุ่งที่กรุงสยาม นำเยาวชนสัปดาห์ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 3,000 คนในปีนี้ โดยจะเยี่ยมชมสถานที่ตามเส้นทางตั้งแต่วัดอรุณราชวราราม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นต้น โดยมีวิทยากรมืออาชีพถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนตลอดเส้นทาง เป็นการทัศนศึกษา 1 วันเต็ม ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงเดือน ธันวาคม”   นางสาวพัชรา กล่าว
 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการประกวดวาดภาพระบายสีและเรียงความในหัวข้อ “สถานที่สำคัญที่ฉันประทับใจ” เพื่อชิงทุนการศึกษา โดยจะมีการประกาศผลผู้ชนะเลิศในเดือน มกราคม 2554 เมื่อจบโครงการในปี 2553

นางสาวพัชรา กล่าวย้ำว่า “โครงการนี้ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์กับเยาวชนโดยตรงเท่านั้น แต่ยังเป็นการกระตุ้นพนักงานของเราให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม ด้วยการรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเด็กๆ ซึ่งเป็นการปลุกสำนึกจิตอาสาให้เกิดขึ้นกับคนของเรา ถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะก้าวไปสู่การร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย ให้เป็นสังคมที่มีจิตสำนึกเพื่อสาธารณะ ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก”
 
“อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศในทุกด้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในทุกจังหวะชีวิต เรายังคงเดินหน้าทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมดีๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ด้วยเพราะมุ่งหวังที่จะเห็นสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น” นางสาวพัชรา กล่าวสรุป
 

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2019 SiamHa.Com All Rights Reserved.
เอเอซีพีพาน้องเที่ยวบางกอก